Velkommen til HospiBot!

Hvad handler HospiBot om?

HospiBot er et Interreg-projekt mellem Tyskland og Danmark, finansieret af den Europæiske Union. Projektets mål er at udvikle en prototype af en robot for at få indsigt og samle videnskabelige data til at drive den fremtidige udvikling af sundhedsrobotter fremad.

Den demografiske udfordring er ved at blive et alvorligt problem for udviklede lande som Tyskland og Danmark: Mennesker lever længere, og fødselstallet er faldende, hvilket lægger en stor byrde på sociale institutioner i stater og regioner. Sundhedsvæsenet er et område, hvor dette pres tydeligt kan mærkes. I takt med at der bliver flere og flere ældre, bliver der også flere, som har brug for hjælp fra plejepersonale. Automatisering og brug af robotter kan hjælpe med at strømline processer, gøre hospitaler mere effektive, mere behagelige og frigøre personalet til patientrelaterede opgaver, hvor robotter ikke kan bruges.

I Danmark og Tyskland har man i de seneste år set en øget automatisering af processer på hospitalerne. Robotter kan nemt ses på gangene, hvor de leverer varer eller tilbyder håndhygiejne. Men disse robotter kan stadig ikke udføre mere avancerede opgaver. HospiBot forsøger med hjælp fra både tyske og danske hospitaler at løse de problemer, der hidtil har forhindret brugen af robotter på hospitaler.


Robotten


News

Kick-off

Payload Meeting

Rundvisning hos Giobotics

Politik Møde

Partnermøde nr. 2

Ny Netværkspartner


Partner