Milepæle

2023

Kick-off

Den 28. september afholdt HospiBot-teamet et Kick-Off møde for projektet og startede med en interessant diskussion om interaktive robotter og hvordan de kan hjælpe hospitaler, deres personale og patienter. Teamet er spændt på de næste tre år.

2024

Payload Meeting

Den 12. januar holdt hele HospiBot-teamet deres første møde i det nye år. Målet med mødet var at fastlægge en prioriteret rækkefølge for arbejdet med de forskellige use cases.

Prof. Dr. Robert Wendlandt startede mødet med en kort gennemgang af de mål, der blev sat i begyndelsen af projektet, og teamet fra Odense Universitetshospital var de første til at præsentere deres identificerede use cases. Emil Sikker, fra Sjællands Universitetshospital, præsenterede sine forslag til use cases og prioriteringen af dem. Dernæst informerede Oskar Palinko, leder af projektet, resten af holdet om udviklingen af robotprototypen og besvarede andre spørgsmål. Bagefter præsenterede Prof. Dr. Franziska Uhing, repræsentant for University of Applied Science Kiel, sit forslag til use cases, hvorefter en diskussion omkring forskellige andre aspekter og prioriteter for de partnere, der er involveret i projektet, udviklede sig. I sidste ende blev mange af de tidligere præsenterede forslag kondenseret til tre store use cases, som udgjorde den højeste prioritet for de enkelte partnere.

Mødet var et vigtigt skridt i den videre udvikling af projektets fremtid og gav plads til en interessant diskussion om alle de muligheder, projektet rummer. Nu arbejder de enkelte teams med glæde på forberedelserne til det næste personlige møde i marts.

Rundvisning hos Giobotics

Den 14. februar besøgte medlemmer af HospiBot-projektet Giobotics, en virksomhed, der har specialiseret sig i at distribuere servicerobotter til gastronomi, sundhedspleje, detailhandel og industri. Giobotics samarbejder med den Shenzhen-baserede virksomhed Pudu Robotics, og en rundvisning i hele virksomheden gav en bred vifte af interessante indblik i distribution, vedligeholdelse og videreudvikling af robotterne.

Førstehåndserfaringer fra det daglige arbejde med robotterne og data om kundernes reaktioner var blot nogle få af de værdifulde stykker viden, som Giobotics delte ud af. I løbet af en snak med grundlægger og ejer af virksomheden Jörg Fischer, blev der udviklet en fælles interesse for at samarbejde yderligere. Det er en beslutning, som begge parter vil drage fordel af i fremtiden.

Politik Møde

Den 20. februar holdt teamet et møde om udviklingen af politikken. Lina Behrends fra Fraunhofer IMTE præsenterede feedback fra et spørgeskema om tidligere erfaringer med robotter, som hospitaler i både Danmark og Tyskland har udfyldt. Ud fra denne feedback kunne vigtige regler og begrænsninger for brugen af robotterne identificeres, og de vil blive undersøgt yderligere for at fremme udviklingen af use cases og identifikation af relevante regler.

Partnermøde nr. 2

Den 19. marts kom HospiBot-teamet til Aabenraa til deres andet partnermøde. Mødet blev skudt i gang med et par velkomstord af værterne Sabine Olsen og Trine Fredskild fra Sygehus Sønderjylland. Efter et par ord om organisatoriske aspekter gav Oskar Palinko og hans studerende alle en status på udviklingen af den mobile base.

Prof. Dr. Robert Wendlandt fra Lübeck Universitet fortsatte møderne med indsigt i den aktuelle udvikling af nyttelasten og blev efterfulgt af Prof. Dr. Franziska Uhing og Miriam Pfau, der delte deres resultater om, hvordan interaktionen mellem sygeplejersker og patienter kunne forbedres, og hvad der påvirker tillids udviklingen i menneske-robot-interaktion. Bagefter talte Lina Behrends fra Fraunhofer IMTE yderligere om politikudviklingen. Mødet blev afsluttet med en lille workshop af værterne, Sabine Olsen og Trine Fredskild, om planlægningen af tests for robotten.

HospiBot-teamet var begejstret for at mødes igen personligt efter det første Kick Off-møde sidste år, og den åbne diskussion om hvert emne bragte interessante aspekter op til overvejelse for at forbedre udviklingen yderligere. Teamet er allerede spændt på det næste møde.

Ny Netværkspartner

Giobotics fra Kiel blev medlem af Interreg-projektet Hospibot som netværkspartner i april 2024. Virksomheden har mange års ekspertise i implementering af store mængder af rengørings- og servicerobotter. De giver udviklerne af Hospibot prototyperne værdifuld feedback og rådgivning i workshops om typiske udfordringer i praksis og bemærkelsesværdige detaljer, for eksempel inden for brugerinteraktion og navigation.